Co je to Triangl

Triangl Horáčkova z.s. je zapsaný spolek jehož účelem je:

všestranná podpora činnosti První jazykové základní školy v Praze 4, se sídlem Horáčkova čp. 1100, 140 00 Praha 4 - Krč, směřující ke zlepšení kvality výuky, zdravého a tvůrčího prostředí školy. Spolek seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívá škole materiální, finanční i dobrovolnou pomocí. 

Název spolku: Triangl Horáčkova z. s.
IČO: 70106185
Sídlo spolku: Horáčkova č.p. 1100, 140 00 Praha 4 - Krč
Kraj: Hlavní město Praha
Země: Česká Republika
Statutární orgán spolku: Výkonný výbor
Nejvyšší orgán spolku: Valná hromada 

Valná hromada se koná každoročně, v době konání prvních třídních schůzek, na adrese školy Horáčkova čp. 1100, 140 00 Praha 4 - Krč

Minulost Trianglu 

Sdružení bylo založeno v roce 1999 s cílem podporovat aktivity První jazykové základní školy Horáčkova směřující ke zlepšení kvality výuky, zejména cizích jazyků, zdravého a tvůrčího prostředí školy včetně dalších forem vzdělávání žáků. V této formě probíhala spolupráce až do roku 2004. Na počátku roku 2005 byla zaznamenána snaha některých členů zastupitelstva MČ Praha 4 sloučit PJZŠ Horáčkova s další školou se zcela jiným zaměřením, což by znamenalo praktickou likvidaci jazykové výuky. V této době začala úzká spolupráce o.s. Triangl s vedením školy v boji o její zachování.

Současné plány v Trianglu

Velmi rádi bychom navázali na spolupráci mezi školou a rodiči, aby naše děti mohly chodit do příjemné školy, hodně se naučily a měly hezké vzpomínky na roky prožité zde. V současné době jsme si stanovili za cíl zlepšit prostředí školy a zvýšit bezpečnost našich dětí. Do budoucna bychom rádi pomohli vedení školy získat dodatečné finanční prostředky z grantů a fondů nejen na hmotné prostředky, ale třeba i na možnost prohlubování měkkých dovedností a znalostí našich dětí. Proto budeme rádi, když kdokoli z rodičů pošle aktuální odkaz na výzvu týkající se školství či nabídne své znalosti při zpracování žádosti o projekt.

Proč být v Trianglu

Triangl je spolek rodičů na bázi dobrovolnosti, kde každý člen má svůj hlas. Za členství se platí roční poplatek, který je následně využit na výše uvedené cíle, které mají především vést k rozvoji školy a prostředí pro naše děti. Roční poplatek je stanoven na 700,- Kč na člena. Členem může být pouze jeden rodič a příspěvek se může platit také jen jednou, i když máte více dětí ve škole v jedné platbě. Pokud jakýkoliv životní okamžik uvede rodiče do tíživé situace, pak je možné poplatek zaplatit po dohodě v několika částkách. Samozřejmě v opačné situaci je výše zaplaceného poplatku neomezená ani částkou ani počtem dětí a všechny peníze jsou využity zase jen pro naše děti. Proto prosíme o určitou solidaritu mezi námi rodiči.