Triangl

Spolek rodičů a učitelů založený s cílem podporovat aktivity První jazykové základní školy Horáčkova směřující ke zlepšení kvality výuky, zejména cizích jazyků, zdravého a tvůrčího prostředí školy včetně dalších forem vzdělávání žáků.

Na těchto stránkách bychom Vás chtěli seznámit s našimi cíli a všemi kroky, které k dosažení těchto cílů vedou. Kromě všech dokumentů, zde najdete výsledky hospodaření, zápisy z jednání a také problémové okruhy, kterým se právě věnujeme.

  

O nás

Eva Zímová - podnikatelka a maminka 3 dětí ve škole

Lenka Gebertová - podnikatelka a maminka 2 kluků ve škole

Veronika Kramaříková - státní úředník a maminka 2 dětí ve škole

Rozhodli jsme se především zlepšit prostředí naší školy. Jsme "jen" rodiče a proto negarantujeme, že naše kroky budou vždy zcela správné, ale rádi bychom spolu s vedením školy byli pyšní na naši školu a studijní výsledky našich dětí.

Ozvěte se nám

Všichni máme rodinu, jsme zaměstnaní a máme své zájmy. Přesto se pokusíme reagovat na Vaše podněty, nápady a rady.

Kontaktujte nás

Pro začátek jsme si předsevzali:

  • Vyjasnit vztahy s beachvolejbalem a zamezit vstupu cizích osob do prostor školy
  • Nové herní prvky pro školní družinu
  • Nové sportovní hřiště
  • K+R zóna ve vztahu k modrým zónámAktuální problémy

Pozvánka na valnou hromadu Trianglu

 Dne 19. září 2019 od 17 hodin probéhne ve školní jídelně PZJŠ Horáčkova valná hromada spolku Triangl.
Program:

  1. seznámeni rodičů nových dětí o spolku Triangl
  2. informace o hospodařeni spolku
  3. informace o činnosti
  4. plán roku 2019/2020 

Poznej pár rozdílů

V současné době je našim cílem zlepšení prostředí školního hřiště a hřiště pro školní družinu. Tento problém je úzce svázán také s bezpečností dětí ve školní družině, kam má dnes přístup každý. S vedením školy jsme se domluvili na částečném a provizorním opatření a to zamykání příjezdové brány. Od MČ Praha 4 máme níže uvedené přísliby:

1.) oplocení pozemku, které využívá beach volejbal tak, aby cizí osoby nemohly vstoupit do prostor školního hřiště, ale zároveň školní děti mohly dále využívat ve stejném režimu hřiště beach volejbalu.

2.) oprava oplocení celého pozemku včetně vstupních bran

3.) nové sportovní hřiště

Body 1 a 2 by měly být splněny v tomto kalendářním roce a nové sportovní hřiště by snad mělo být v průběhu příštího roku.Školní jídelna

Z personálních důvodů byla škola nucena omezit počet nabízených jídel pro děti pouze na jeden. My jsem dali kontakt na vedení školní jídelny na soukromou společnost, která by byla snad i schopna převzít stávající personál. Bohužel veškerá snaha byla ukončena na tom, že ekonomicky by zřejmě došlo ke zdražení jídel, a proto stále hledáme náhradní řešení. Pokud by kdokoli měl podnět či někoho kvalifikovaného na práci ve školní družině, tak prosím kontaktujte přímo školní družinu.