Finance

V této části bychom Vás rádi seznámili, kolik je v současné době peněz na účtu Trianglu. Jaké jsou výdaje v průběhu roku a případné plánované výdaje a jak jsou poskládány příjmy.
 

Bankovní spojení

Česká spořitelna,  číslo účtu 80428399 / 0800

Roční příspěvek / členský poplatek je stanoven na 700 Kč. 

Výdaje

25.06.2018

Finanční prostředky vynaložené z účtu Trianglu jsou vždy určené na rozvoj školy a zlepšení prostředí pro naše děti. Jsou z nich spolufinancovány pomůcky do školní družiny, podpora jazykové výuky, či rozvoj prostředi

Příjmy

23.05.2018

Stav účtu k 14. 6. 2018: 377.086,54 Kč