Příjmy

23.05.2018

Příjmy na účtu Trianglu jsou složeny z příspěvků členu spolku, kterými jsou rodiče dětí navštěvujících PJZŠ Horáčkova. Pro Vaši představu ve stručnosti rekapitulujeme:

Počet žáků školy:              651

Počet členů Trianglu:        515

Roční příspěvek:              700,- Kč

Stav účtu k 14. 6. 2018:   377.086,54 Kč

Zároveň si dovolím připomenout, že veškeré finanční prostředky jsou využity pro rozvoj školy a horní hranice příspěvku není omezena ani počtem dětí ve škole ani sumou.