Projekt na obnovu sportovního areálu při PJZŠ Horáčkova

25.06.2018

Jelikož jedním z našich cílů bylo zlepšit okolní prostředí školy, rozhodly jsme se vstoupit do jednání s MČ Praha 4 a pokusit se dojednat možnost celkové obnovy sportovního areálu při PJZŠ Horáčkova. Vzhledem k tomu, že ani jedna z nás není odborníkem na sportovní hřiště spojili jsme se s renomovaným projekčním ateliérem Precis Architecture. Ve spolupráci s vedením školy a učiteli TV jsme nechali vypracovat studii, která byla dne 25.6.2018 předložena představitelům MČ Praha 4 k posouzení. Úhrada této studie byla jednomyslně schválena z rozpočtu Trianglu. Výsledek můžete posoudit sami.

Věříme, že se nám podaří během příštího roku sportovní areál zrenovovat tak, aby jej děti mohly bez obav z úrazu využívat jak pro hodiny tělesné výchovy, tak i v odpoledních hodinách.

Ukázkové pohledy ze studie

Projektová dokumentace

.