Poznejte pár rozdílů

25.01.2018

Jednou z našich současných priorit je zlepšení prostředí na školním hřišti a zajištění bezpečnosti dětí ve školní družině. V současné době je možné, aby kdokoli cizí se pohyboval mezi dětmi ve školní družině a v areálu školy. Vstoupili jsem do jednání s MČ Prahy 4 a máme níže uvedené přísliby:

1.) oplotí se beach volejbalová hřiště tak, aby nebyl vstup do prostor areálu školy, ale aby naše děti mohly dále využívat volejbalová hřiště.

2.) opraví se celý plot okolo pozemku školy a budou se zavírat brány školy do 17 h

3.) zrekonstruuje se školní hřiště a hřiště školní družiny

V současné době je našim nejpalčivějším problémem pozemek školy. Tato priorita je způsobena především faktem, že v bezprostředním okolí naší školy se buduje azylový dům. Dále jsou pozemky užívané školou znečištěné probíhající rekonstrukcí provozovatelem beach volejbalových hřišť. Jen pro zajímavost jsme navštívili sousední školu mající stejné parametry jako ta naše. Napadá mne pouze jedna věta: "Sousedovic trávník je vždycky zelenější."

Plot je ochrana

Především z výše uvedeného důvodu výstavby azylového domu usilujeme o důsledné uzavření pozemku školy v době, kdy jej využívají naše děti tj. do 17 hodin odpoledne. Po dohodě s vedením školy budou uzavřeny obě brány a je v jednání striktní stanovení a vytýčení pozemků podle nájemní smlouvy pro beach volejbal. V jarních a letních měsících děti návštěvníků beach volejbalu si hrají mezi dětmi školní družiny, což minimálně velmi zatěžuje vychovatelky naší družiny a jsme moc rádi, že se ještě nic nestalo.