Plot okolo beach volleybalových kurtů - vyřešeno!

25.06.2018

Od ledna 2018 uběhl nějaký čas a nám se podařilo vstoupit v jednání s provozovatelem Beach volleybalového areálu panem Línkem. Přístup pana Línka nás velmi potěšil a po několika jednáních jsme byli schopni stanovit priority tak, abychom byli spokojeni všichni. Jako první vstřícný krok byl proveden celkový úklid areálu a po naší kontrole odstraněny ještě nějaké zbývající drobnosti.

Navrhli jsme k jednání oplocení a oddělení areálu. Po následných jednáních spolu s paní ředitelkou a představiteli Sport zony i MČ Praha 4 bude v částech, kde nejsou sítě ukotvené do země zbudován drátěný plot, který zamezí vstupu cizích osob do areálu školní družiny. Zůstane zde branka, kterou budou naše děti moci procházet na kurty a využívat je dle dohodnutých pravidel v rámci družiny. Současné vysázené túje budou přesazeny k plotu, aby tvořily optickou zelenou zónu.

Na posledním jednání s představiteli MČ Praha 4 v červnu 2018 jsme byly obeznámeny s tím, že plot je již zaměřen a bude se budovat během letních prázdnin. V září by již vše mělo být hotovo. Věříme, že tímto docílíme lepších pracovních podmínek pro naše vychovatelky a zvýšíme i bezpečí našich dětí.

Začátek září 2018: výsledek můžete posoudit sami. Plot již stojí.